“Horen wat jij vertelt”

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten.
De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden.
De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg, en voldoet aan de volgende opleidingseisen:
een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding;
een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie;
medische en psychologische basiskennis op HBO niveau.

Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen
ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte nascholing.
Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut.
Informatie over de klachtenprocedure is te vinden op:
www.haptotherapeuten-vvh.nl/vvhpubliek/index.php/register-lijst/klachtenprocedure.html
Tevens zijn documenten als betalingsvoorwaarden, beroepscode GZ-Haptotherapeut, privacyreglement en klachtenprocedure in te zien in de praktijk.