Aanraken en nabijheid van levensbelang.

Hoe kunnen we ondanks de stress en onzekerheid door Corona weer vertrouwen en zekerheid voelen? Haptotherapie biedt handvatten!

Instinctief weten we het allemaal: een pasgeboren baby houd je liefdevol dicht tegen je aan. Daarmee geef je het de boodschap: je bent veilig! Aangeraakt worden is vanaf het aller vroegste moment een levensbehoefte van de mens.

De liefdevolle aanraking door een ander mens en zijn aandachtige nabijheid maakt rustig, doet goed. Een arm om je schouder, een hand op je hand, een knuffel: daardoor krijg je het gevoel dat je wordt gezien, gehoord, dat je belangrijk bent. Die bevestiging vormt de basis van ons zelfvertrouwen. Aangeraakt worden en elkaar nabij zijn: het zijn beiden zo natuurlijke basale behoeften, vergelijkbaar met eten en slapen. Als we verstoken zijn van aanraking en nabijheid kan dat grote invloed hebben voor ons welzijn, onze gezondheid, ons immuunsysteem.

Corona heeft ons allemaal geraakt. De effecten van de pandemie zijn enorm; veel mensen ervaren onzekerheid, angst, stress, verdriet, eenzaamheid. Juist nu verlangen we meer dan ooit naar het gevoel van zekerheid, vertrouwen, troost en begrip.

Dus daar waar dat mogelijk is, in ons kleine kringetje, kan nabijheid juist nu zo belangrijk zijn. Houd elkaar vast, neem de tijd voor een knuffel, geef een compliment, kijk elkaar aan, vraag hoe het nu eigenlijk echt met de ander gaat.

En soms is alles wat nu zorgen geeft even te veel, te groot, te pijnlijk. Lukt het maar niet om te stoppen met piekeren, zit er teveel somberheid in de weg. Dan hebben we soms hulp nodig om toch weer rust en levenskracht te kunnen ervaren.Dit is een essentieel aspect van de haptotherapie.

Ieder mens heeft ergens het vermogen om zijn eigen zelfvertrouwen te ervaren. Voor de één is dit makkelijker dan de ander. Soms zijn we geneigd te denken dat het ervaren van zelfvertrouwen afhankelijk is van de omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld het verliezen van een baan effect hebben op ons gevoel van eigenwaarde. Toch kunnen we een gevoel van veiligheid in onszelf ontwikkelen ondanks de omstandigheden.

Een prachtig hulpmiddel hierbij is de wijsheid van ons eigen lichaam. Maar grote bedreigingen, zoals Corona, kunnen ons triggeren om ons vooral schrap te zetten, vanuit een alerte stand zijn we dan vooral gericht op alle negatieve scenario’s. Dit is op zich een mooi mechanisme, bedoeld om ons te beschermen tegen gevaar. Het negatieve effect van dit mechanisme is dat we in deze “overleefstand” niet goed meer kunnen ontspannen, waardoor het bijvoorbeeld heel lastig kan worden om nog te kunnen genieten of om goed te slapen. Ook is het in deze modus moeilijk om vertrouwen te voelen, creatief te blijven, keuzes te maken.

Een haptotherapeut kan helpen om via het lichaam, het voelen, weer te erváren dat echte veiligheid in ons zèlf zit, bij ieder mens. Daarvoor maakt hij gebruik van aanraking en nabijheid. Zo kan een haptotherapeut je laten ervaren waar je je eigen gevoel van vertrouwen en zekerheid ervaart.

Zodra je dit ervaart, is er die wijsheid van het lichaam: wat er ook gebeurt, ik kan terugvallen op een wezenlijke veiligheid die rustig maakt.

Een haptotherapeut maakt niet voor niets vaak gebruik van de aanraking. Dit is een hele directe en concrete weg naar weer veilig voelen. Maar ook via aandachtige nabijheid, specifieke opdrachten en methodes, kan een haptotherapeuthelpen om vanuit de zo alerte overleefstand terug te komen bij het gevoel van levenslust en zekerheid. Het gebruik maken van de wijsheid van ons lichaam kan ook op anderhalve meter, en even zo goed via beeldbellen als iemand de letterlijke nabijheid nog niet aandurft.

Ondanks alle angst, eenzaamheid en stress die Corona heeft gebracht is er dus een weg terug naar léven in vertrouwen.