Haptotherapie na onveilige hechting

Voor een goede hechting is veiligheid essentieel. Vroegkinderlijke traumatische ervaringen zoals ziekenhuisopnames, lichamelijke of geestelijke mishandeling, misbruik, ziekte of afwezigheid van één van beide ouders, kunnen ernstige gevolgen hebben voor de emotionele ontwikkeling en leiden tot een gevoel van minderwaardigheid, somberheid, paniekaanvallen, bindingsangst of verlatingsangst. Tijdens haptotherapie kan je stap voor stap, op je eigen tempo, de vaardigheden ontwikkelen om alsnog zelf de zo essentiële hechting met jouw kern op gang te brengen. Hierdoor zul je weer in staat zijn om rust, vertrouwen en veiligheid in jezelf te ervaren en ook contacten met de ander zullen beter verlopen.